АГРОНАУКА І ПРАКТИКА

АГРОНАУКА І ПРАКТИКА
Науково-практичний журнал

ISSN 2786-6939

Засновником є ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України – наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2023 р. № 1309 присвоєно категорію Б з галузей знань біологічні та сільськогосподарські науки за спеціальностями 091, 201, 204. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 25079-15019Р від 10.12.2021. Мова видання: змішаними мовами: українська, англійська.

У журналі експериментальні статті за напрямами: землеробство, рослинництво, кормовиробництво і луківництво, селекція і насінництво, фізіологія, біохімія, годівля тварин, розведення і селекція тварин, оглядів з актуальних проблем сільськогосподарської науки. Журнал призначений для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. 

Журнал «Агронаука і практика» – це видання відкритого доступу, що означає, що весь вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати чи пов’язувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора. 

Періодичність виходу – 4 рази на рік. Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

Вартість публікації статті у журналі безкоштовна.

Статті, написані англійською мовою на високому професійному рівні, мають пріоритет під час розгляду та публікації. 

Запрошуємо всіх  до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті.